Centro de Ayuda de Boss Manager
Producto: Top

ACTUALIZAR OF SEGÚN PMP

En el manteniment del PMP, sempre es treballa amb la taula propuesta_of. Per tant tenim aquest procés que ens passarà tot el que hem anat simulant en el manteniment del PMPa la planificació real. En aquest moment es farà el traspàs desde les taules propuesta_of i pro_of_desglose cap a ofab i of_desglose, però amb consideracions, ja que no podrem fer ‘delete’ d’unes i ‘insert’ de les altres. En aquest procés de validació ens podem trobar:

a) Que el registre de la taula propuesta_of no existeixi en la taula ofab. En aquest cas vol dir que hem donat d’alta una previsió de llençament d’una ordre.

b) Que existeixi un registre en la taula ofab i que sigui de PMP (art_pmp = ‘S’), i no existeixi en la taula propuesta_of. En aquest cas és una baixa. Només podrà ser una baixa d’una ordre en estat “AB” (oberta) però no llençada. Per tant anularem aquest registre i els corresponents de la taula desglose_of.

c) Que existeixi en les dues taules i les quantitats o la data prevista de tancament siguin diferents. En aquest cas podem trobar que siguin ordres previstes o que ja estiguin llençades. Si han variat la quantitat se suposa que només podrà ser d’ordres obertes i per tant no afectarà encara a stocks.

d) Que existeixin en les dues taules i coincideixin. En aquest cas no s’ha de fer res.

En cada un dels casos en que ja existeixi el registre en la taula ofab, s’haurà de comprovar que la data d’aquest (fecha_umod) no sigui superior a la data (fecha_umod) del propuesta_of. Si es així vol dir que el Pla mestre de veritat, ha estat variat mentre estavem fen el procés de simulació i per tant ja no s’ajusta al que nosaltres estem veient i no l’actualitzarem. Ens podriem trobar que la data fos la mateixa i que haguessin variat, per tant si la data és més gran o igual comprovarem l’estat que no hagi variat i les quantitats (en aquest cas només de les ordres diferents d’estat ‘AB’).

Cada vegada que actualitzem una ordre de la taula ofab i of_desglose, guardarem una replica d’aquesta ordre a les taules ofab_retropmp i of_des_retropmp. En el cas de que tinguem que anular una ordre (nomes podrà ser en estat d’oberta), aquesta també la guardarem en les taules anteriors, pero els hi posarem estat ‘AN’ per identificar-les en el cas de tirar enrrera l’actualització del PMP.

Al inici del proces d’actualització haurem borrat les taules ofab_retropmp i of_des_retropmp per l’empresa que estiguem tractant.